Ludus Supporters Ludus Supporter

Els projectes destacats amb aquest distintiu recolzen el canvi de paradigma educatiu col·laborant al sosteniment de Ludus. Ludus treballa de forma efectiva en la difusió de les pedagogies actives, ajudant a donar-se a conèixer als diferents projectes, promovent el debat i la creació de xarxes.

Darrere de Ludus no hi ha inversors, subvencions ni deutes. Darrere de Ludus hi ha una mare que s'ha proposat que no només el seu fill, sinó tots els nens i nenes, puguin tenir accés a una educació que a més d'haver demostrat ser més efectiva, resulta més enriquidora, respectuosa i motivadora per a tots els seus protagonistes.

Darrere de Ludus hi ha hagut molt esforç i amb el seu ritme de creiximent cada vegada requereix més: necessito poder dedicar més temps a la web i això només és possible amb la vostra ajuda. La dedicació que requereix ara mateix Ludus no és la d'un hobby, sinó la de una feina. Gràcies als col·laboradors podré seguir mantenint i millorant la web. Per això, en agraïment, els projectes Ludus Supporters es beneficien de diversos avantatges:

Quins són els avantatges de ser Ludus Supporter?


Ludus Supporter
projecte resaltat al llistat + inclusió com a projecte destacat al principi (es mostren tres projectes Supporter seleccionats aleatòriament segons els criteris de reçerca)

Ludus Supporter
distintiu Ludus Supporter per al teu web
Ludus Supporter
perfil de projecte personalitzat

  • 1 capçalera personalitzada
  • 2 inclou el teu logotip
  • 3 agenda integrada
  • 4 inclou les teves imatges
  • 5 inclou els teus vídeos


Per què recolzar Ludus