Xerrada sobre límits, agressivitat i conflictes. com acompanyar des de casa.

Parlarem de la funció que tenen els límits dins de l’acompanyament emocional respectuós. Centrarem la mirada en l’estreta relació que existeix entre límits i llibertat per acompanyar els infants en la responsabilitat i la comprensió i deixant al marge qualsevol actuació que fomenti l’obediència sense consciència ni comprensió. Veurem com els límits i un acompanyament respectuós dels conflictes proporcionen seguretat als infants i els ofereixen una base sòlida per sentir-se segurs i poder-se obrir al món exterior, permetent-los cercar noves experiències amb una gran sensació de llibertat. Només amb un fort coneixement de què poden assimilar i què no els infants (segons l’edat o etapa de desenvolupament en què es troben) podrem ser coherents a l’hora de posar límits amb el seu grau de consciència i de comprensió, un element que es pot traspassar a l’acompanyament emocional en general.

  • C/Lluís Guiamet Nº10
  • Corbera De Llobregat (Barcelona)
Xerrada sobre límits, agressivitat i conflictes. com acompanyar des de casa.