Associació sense ànim de lucre constituïda per un grup de persones vinculades al món dels infants, que volem donar a conèixer la figura de les mares/pares de dia com una alternativa educativa.

Les mares/pares de dia de l’Associació Llars de Criança es basen en diferents referents pedagògics pròxims a l’educació viva i la criança natural, per tal de desenvolupar la seva tasca d’acompanyament des d’una mirada especialment respectuosa cap a les necessitats vitals dels infants.

A tall d’exemple podem destacar:

Pestalozzi, Montessori, Loris Malaguzzi (Reggio Emilia), Emmi Pikler (Lòczy), Waldorf, Rebeca Wild y Mauricio, Germanes Agazzi, Elinor Goldschmied, Aucouturier…

Aquestes pedagogies se centren en les necessitats i interessos de l’infant, respectant les seves etapes evolutives. Consideren imprescindible l’activitat autònoma dels nens i nenes que sorgeix de la pròpia espontaneïtat així com de la seva curiositat natural.