Elaboració del futur Pla del joc a l’espai públic per promoure una ciutat jugable

El Pla del joc a l’espai públic amb horitzó l’any 2030 ha de permetre planificar les actuacions necessàries per avançar cap a un model que afavoreixi el dret al joc a la ciutat i ampliar, millorar i diversificar les oportunitats de joc a l’espai públic per a la diversitat d'infants i adolescents i el conjunt de la ciutadania.

El Pla ha de tenir en compte les diverses necessitats i interessos en els usos de l’espai públic, en relació a la seguretat, la gestió del risc equilibrada i l’autonomia, en especial, dels infants i adolescents. Per aquest motiu es vol impulsar un procés de participació que permeti recollir propostes d’actuació que permetin desenvolupar els objectius del Pla i conciliar aquestes diverses necessitats.